Quận Thủ Đức

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Anh Thu Khu Thăng long hưng phú 563 Tô ngọc Vân, Phường Tam phú, Thủ đức, HCM 0975880176