Huyện Yên Phong

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Sữa Bỉm Cương Khương Thôn Đại Lâm, Xã Tam Đa, Huyện Yên phong, Tỉnh Bắc Ninh 0374600328