Huyện Phúc Thọ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Phòng Khám Bác sĩ Thiện Điếm Tổng, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 0927991888