Huyện Phù Mỹ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Thi Vân Thôn Phú Hoà, Xã Mỹ Đức, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định 0906703605