Đông Hưng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 NPP Sản phẩm sơ sinh Mẹ và Bé Chân Cầu Tống Khê, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình 0936643668